mercoledì 7 gennaio 2015

Convocazione consigli di classe Gennaio 2015 - a.s. 2014/2015
CIRCOLARE INTERNA n. 80                                                       Marcianise, lì 07.01.2015


Ø              Ai Sigg. Docenti
Ø              Ai rappresentanti degli alunni nei consigli di classe
Ø              Ai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe tramite i propri figli
Ø              Al Direttore S. G. A.
Ø              All’albo
Ø              Al sito web
                                                   SEDE


Oggetto:  convocazione consigli di classe Gennaio 2015  -  a.s.  2014/2015